Mest en mineralen

Kringlopen sluiten

Wij steven naar de cradle to cradle gedachte.
De mest van leghennen bezitten waardevolle mineralen.
Door de mest met de uitgaande ventilatielucht te drogen tot een drogestof percentage van boven de 80%.

Droogtunnel

Daarna vijzelen we de droge mest af in containers.

Afvullen containers

Deze mest kan nu goed geperst worden tot een korrel en is lang houdbaar.
Deze korrel wordt verkocht als een zeer volle mineralen meststof en geëxporteerd over de gehele wereld waar een te kort is aan organische stoffen en mineralen, denk aan landen in Afrika en Azië.

Wilt u nog meer weten over onze kippenmest? Klik dan hier.